Senarai kursus yang ditawarkan di Kampus (Untuk permohonan Kursus Bahasa, sila pilih Kampus INTENGAH)


Carian
* Klik pada kod kursus untuk mengetahui lebih lanjut
No.
Kod Kursus
Nama
Bidang
1130081Advanced Leadership and Management Programme (ALMP) Series 62, No. 3/2019ICT (Kompetensi)
2430008Advanced Leadership Development and Assessment Programme (A-LEAP) Siri 37, Bil. 1/2019KEPIMPINAN
3BZA0006Kursus Kaunseling Dalam Perkhidmatan Awam Tahap 1 Siri 1/2019PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
4FBA0012ELPA Familiarisation Workshop 2/2019BAHASA
5FEA0002Kursus Profesionalisme Diri Unggul Bil. 3/2019PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
6FNA0008Human Resource Champions Siri 5 - Modul Pengurusan Perkhidmatan dan PrestasiPENGURUSAN (Sumber Manusia)
7FZA0012Kursus Asas Pelaburan SahamPENGURUSAN (Kewangan )
8FZA0022Kursus Pengurusan Perniagaan (Asas) - Khas untuk Bakal PesaraPERNIAGAAN
9FZA0023Kursus Pengurusan Kewangan Peribadi PENGURUSAN (Kewangan )
10FZA0026Kursus Global Online Workforce (GLOW)ICT (Pembudayaan ICT )
11FZA0027Kursus Health Fitness and HappinessPENGURUSAN (Pengetahuan)
12KAA0050Kursus Gaya Personaliti : Keperluan atau Kehendak?PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
13KAA0051Wellness Breakthrough Camp : Jom Sihat INTAN 2019PENGURUSAN (Pengetahuan)
14KAA0052KURSUS PENULISAN DOKUMEN RASMIBAHASA
15KAA0053Kursus Familiarisasi EKSA INTAN Bukit KiaraPENGURUSAN (Kualiti)
16KAA0054BENGKEL PENULISAN DOKUMEN KIKPENGURUSAN (Inovasi dan Kreativiti )
17KAA0055Kursus Pembangunan Klasifikasi Fail INTANPENGURUSAN (Sumber Manusia)
18KAA0056Program Let's Get Fit @ INTANPEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
19KCA0005Cisco Certified Network Associate (CCNA) Routing and Switching: Introduction to NetworksICT (Pengurusan Rangkaian )
20KCA0009RBTCS: Project Management Professional Tools (MS Project 2016) Siri 1ICT (Pengurusan Projek ICT)
21KCA0014Pengurusan Sistem Keselamatan Maklumat (ISMS) : ISO/IEC 27001:2013 : Pelaksana Siri 1/2019ICT (Pengurusan Keselamatan ICT)
22KCA0017Pengurusan Perolehan dan Kontrak ICT Siri 1ICT (Pengurusan Projek ICT)
23KCA0019Kursus Metodologi Pembangunan Pelan Strategik ICT (ISP) Siri 1ICT (Pelan Strategik ICT)
24KCA0027Pengurusan Projek ICT Siri 2ICT (Pengurusan Projek ICT)
25KCA0030Cisco Certified Network Associate (CCNA) Routing and Switching: Routing and Switching EssentialsICT (Pengurusan Rangkaian )
26KCA0035Pembangunan Laman Web : JoomlaICT (Pembangunan Sistem)
27KCA0041Pengurusan Sistem Keselamatan Maklumat (ISMS) : ISO/IEC 27001:2013 : Audit Dalam Siri 1/2019ICT (Pengurusan Keselamatan ICT)
28KCA0048Pengurusan Kemudahan ICT dan Infrastruktur (Pengurusan Pusat Data: Pengoperasian)ICT (Pengurusan Pusat Data)
29KCA0069Data Science For Big Data AnalyticsICT (Pengurusan Maklumat)
30KCA0071Programming in HTML5 With JavaScript and CSS3ICT (Pembangunan Sistem)
31KCA0073Data Science FundamentalsICT (Pengurusan Maklumat)
32KCA0079Microsoft Technology Associate (MTA) : Security Fundamentals Siri 2/2019ICT (Pengurusan Keselamatan ICT)
33KCA0081RBTCS:Microsoft Technology Associate (MTA): Networking Fundamentals Siri 2ICT (Pengurusan Rangkaian )
34KCA0090Fundamentals of Enterprise Architecture Siri 1ICT (Pengurusan Maklumat)
35KCA0097Kursus Pembangunan Mobile App: AppGen ICT (Pembangunan Sistem)
36KCA0098RBTCS: Dashboard Reporting Siri 2/2019ICT (Desktop Productivity)
37KCA0102Pengurusan Risiko ICT Siri 1ICT (Pengurusan Keselamatan ICT)
38KCA0103Business Continuity Management (BCM) Siri 2ICT (Pengurusan Keselamatan ICT)
39KCA0104IT Essentials Siri 3ICT (Desktop Productivity)
40KCA0105IT Essentials Part 2: Networking, Smart Devices And Examination Series 1ICT (Desktop Productivity)
41KCA0108RBTCS: Maximizing PowerPivot Data AnalysisICT (Desktop Productivity)
42KCA0109Database Administration Fundamentals (40364)ICT (Pengurusan Pangkalan Data)
43KCA0110RBTCS: Internet Protocol Version 6 (IPv6) ICT (Pengurusan Rangkaian )
44KCA0111RBTCS (4IR) MTA - Cloud FundamentalsICT (Pengurusan Pusat Data)
45KCA0114Integrating MS Office Applications for Efficient ProductivityICT (Desktop Productivity)
46KCA0115RBTCS: Effective Data Mining and ChartingICT (Desktop Productivity)
47KCA0116RBTCS: Excel Power ToolsICT (Desktop Productivity)
48KCA0117Analyzing and Visualizing Data using Excel Siri 1/2019ICT (Desktop Productivity)
49KCA0118Web Application with PHP dan MySQL (Intermediate)ICT (Pembangunan Sistem)
50KCA0120RBTCS: Internet of Things (IoT) Using Arduino Siri 2ICT (Pengurusan Rangkaian )
51KCA0121RBTCS:Internet of Things (IoT) Using Raspberry PI Siri 2ICT (Pengurusan Rangkaian )
52KCA0123(4IR) Cloud Computing Adoption StrategyICT (Pengurusan Pusat Data)
53KCA0124RBTCS: Agile Essentials Siri 1ICT (Pengurusan Projek ICT)
54KCA0125Bengkel Juruaudit Dalam ISO ISMS 27001: 2013ICT (Pengurusan Maklumat)
55KCA0125Bengkel Juruaudit Dalam ISO ISMS 27001: 2013ICT (Pengurusan Keselamatan ICT)
56KCA0126Kursus ICT Security For ManagersICT (Pengurusan Keselamatan ICT)
57KCA0127Kursus Pengenalan Analisis dan Rekabentuk Sistem (OOAD)ICT (Pembangunan Sistem)
58KCA0128Kursus User Requirement Specification (URS)ICT (Pembangunan Sistem)
59KCA0129RBTCS:Infographics Using PowerPointICT (Desktop Productivity)
60KCA0130Persembahan Slaid Efektif dan Berimpak TinggiICT (Pembudayaan ICT )
61KCA0132Kursus Agile Development Siri 1/2019ICT (Pembangunan Sistem)
62KCA0133Kursus Augmented Reality Technology With ARCoreICT (Pembangunan Sistem)
63KCA0134Pembangunan Aplikasi MobileICT (Pembangunan Sistem)
64KCA126Coaching for ITIMS 4.0 Development Using LaravelICT (Pembangunan Sistem)
65KDA0005PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT IN MALAYSIA FOR NATIONAL INSTITUTE OF FINANCIAL MANAGEMENT (NIFM), INDIA (SERIES 2: 22-26 APRIL 2019) dan INSTITUTE OF PUBLIC FINANCE, BANGLADESH (22-23 APRIL 2019)PENGURUSAN (Kewangan )
66KEA0015Kursus Psikologi Dan Minda Beretika Siri 1/2019PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
67KEA0021Kursus Program Pengurusan Psikologi Bagi Pengurus Sumber Manusia Siri 1/2019PENGURUSAN (Sumber Manusia)
68KEA0022Kursus Kaunseling Dalam Perkhidmatan Awam Tahap 2 Siri 1/2019PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
69KEA0024KURSUS SMART INTEGRITIPENGURUSAN (Pengetahuan)
70KEA0030Kursus Etika Kerja Perkhidmatan Awam: Peranan Penyelia PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
71KEA0031Junior Executive Leadership Assessment Programme Siri 15 Bilangan 1 Tahun 2019PENGURUSAN (Sumber Manusia)
72KEA0038Kursus Negara Bangsa Bilangan 3/2019PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
73KEA0039Kursus Etika Kerja: Gamifikasi PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
74KEA0039Kursus Etika Kerja: Gamifikasi PENGURUSAN (Pengetahuan)
75KEA0042Kursus Integriti dan Good Governance Untuk Pegawai Bahagian Kewangan Kementerian PENGURUSAN (Pengetahuan)
76KEA0043Kursus Penyediaan Teks dan Bacaan Doa Bil.1/2019PENGURUSAN (Pengetahuan)
77KEE10013PROGRAM DPA INTAN 2019_GROUP 2_GOVERNMENT ADMINISTRATION AND PUBLIC POLICY MANAGEMENTDASAR AWAM
78KEE10023PROGRAM DPA INTAN 2019_GROUP 2_MODUL PENGURUSAN SUMBER MANUSIAPENGURUSAN (Sumber Manusia)
79KEE10033PROGRAM DPA INTAN 2019_GROUP 4_MODUL PENGURUSAN KEWANGAN AWAMPENGURUSAN (Kewangan )
80KEE10043PROGRAM DPA INTAN 2019_GROUP 2_RESEARCH METHODOLOGY MODULEPENYELIDIKAN
81KEE10053PROGRAM DPA INTAN TAHUN 2019_GROUP 5_LEADERSHIP AND STRATEGIC MANAGEMENT MODULEKEPIMPINAN
82KEE10063PROGRAM DPA INTAN TAHUN 2019_GROUP 2_MARS 1_ENGLISH PROFICIENCY FOR PUBLIC SECTOR EXECUTIVESBAHASA
83KEE10073PROGRAM DPA INTAN 2019 _GROUP 5_INTERNATIONAL RELATIONS AND SECURITY MODULEPENGURUSAN (Pengetahuan)
84KEE10083PROGRAM DPA INTAN 2019_GROUP 4_PUBLIC ECONOMIC MANAGEMENT MODULEEKONOMI
85KEE10093PROGRAM DPA INTAN TAHUN 2019_GROUP 2_MODUL PENGURUSAN SOSIAL DAN INFRASTUKTURPENGURUSAN (Projek)
86KEE10103PROGRAM DPA INTAN TAHUN 2019_GROUP 2_MODUL TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASIICT (Pengurusan Projek ICT)
87KEE10330PROGRAM DPA INTAN TAHUN 2019 _GROUP 5_ MODUL NEGARA BANGSAPENGURUSAN (Pengetahuan)
88KEE10350PROGRAM DPA INTAN 2019_GROUP 2_ MODUL PENGURUSAN KREATIVITI DAN INOVASI PENGURUSAN (Inovasi dan Kreativiti )
89KEE10360PROGRAM DPA INTAN 2019_GROUP 1_MODUL PEMBANGUNAN PROFESIONAL PTDPEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
90KFA0006Senario Ekonomi: Persepsi dan Realiti EKONOMI
91KFA0009Kursus Pentadbiran Kewangan Ketua JabatanPENGURUSAN (Kewangan )
92KFA001Kursus Analisa Penyata Kewangan Syarikat (Siri 2)PENGURUSAN (Kewangan )
93KFA0011Kursus Bajet Berasaskan Outcome (OBB)PENGURUSAN (Kewangan )
94KFA0012Kursus Globalization and Economic Integration in Digital EraEKONOMI
95KFA0013Kursus Sistem Pemantauan Pengurusan Aset (SPPA)PENGURUSAN (Kewangan )
96KFA0014Kursus Sistem Pengurusan Stor (SPS)PENGURUSAN (Kewangan )
97KFA0016Malaysian Technical Cooperation Programme (MTCP) 2019EKONOMI
98KFA0017Kursus Pengurusan Aset Alih Kerajaan Siri 1PENGURUSAN (Kewangan )
99KFA0018Kursus Asas Perakaunan Akruan (Siri 1)PENGURUSAN (Kewangan )
100KFA0021Kursus Pengurusan Stor KerajaanPENGURUSAN (Kewangan )
101KFA0025Kursus PerolehanPENGURUSAN (Kewangan )
102KFA0030Kursus Corporate Directors Leadership and Integrity (CDLI) - Corporate Governance Module (CG)PERNIAGAAN
103KFA0031Kursus Corporate Directors Leadership and Integrity (CDLI) - Internal Control Module (IC)PERNIAGAAN
104KFA0032Kursus Corporate Directors Leadership and Integrity (CDLI) - Audit and Monitoring Module (AM)PERNIAGAAN
105KFA0033Kursus Corporate Governance and Board Effectiveness (CGBE)PERNIAGAAN
106KFA0034Kursus Pengurusan Perniagaan (Asas) Siri 1/2019PERNIAGAAN
107KFA0035Kursus Pengurusan Aset Modul PenyeliaPENGURUSAN (Kewangan )
108KFA0036Kursus Penyediaan laporan Akhir dan Pegawai PenyiasatPENGURUSAN (Kewangan )
109KFA0037Produktiviti : Apa Yang Anda Perlu TahuEKONOMI
110KFA00384th Industrial RevolutionEKONOMI
111KFA0039Sustainable Development GoalsEKONOMI
112KFA0040Kursus Pelupusan dan Hapus KiraPENGURUSAN (Kewangan )
113KFA0040Kursus Pelupusan dan Hapus KiraEKONOMI
114KFB0004Kursus Pengurusan Perniagaan (Lanjutan) Siri 1/2019PERNIAGAAN
115KFB0007Kursus Sijil Pentauliahan Perolehan Kerajaan Versi 2.0 (Perunding)PENGURUSAN (Kewangan )
116KLA 0021Kursus Pemikiran, Perancangan dan Pengurusan Strategik 2019PENGURUSAN (Strategik)
117KLA 0023Kursus Kepimpinan Transformatif dan Pengurusan Organisasi 1.0 2019KEPIMPINAN
118KLA 0040Kursus Change Management 2019KEPIMPINAN
119KLA0033Futures Thinking and Scenario Planning (FTSP) Workshop (Elementary Level) Siri 3/2019PENGURUSAN (Strategik)
120KLA0034Kursus Kepimpinan Transformatif dan Pengurusan Organisasi 2.0 2019KEPIMPINAN
121KLA0036Kursus Middle Management Leadership Assessment Programme (M-LEAP) Siri 20, Bil. 4/2019KEPIMPINAN
122KLA0037Kursus Executive Leadership Assessment Programme (E-LEAP) Siri 13, Bil. 2/2019KEPIMPINAN
123KLA0038Futures Thinking and Scenario Planning (FTSP) Workshop (Intermediate Level) 2019PENGURUSAN (Strategik)
124KLA0041Kursus Management Tools 2019KEPIMPINAN
125KLA0043Kursus Leadership PlusKEPIMPINAN
126KNA0027Enhancing Delivery Service: Effective Telephone BAHASA
127KPA0006Course on Utilizing Regulatory Impact Analysis (RIA) for Better Regulation 2019DASAR AWAM
128KPA0020Kursus Masterclass in Public Policy Siri 1/2019DASAR AWAM
129KPA0026Masterclass on Civil Service CollaborationDASAR AWAM
130KPA0027Masterclass On Civil Service GovernanceDASAR AWAM
131KPA0028Kursus Tadbir Urus (Badan Beruniform)DASAR AWAM
132KPA0028AKursus Tadbir Urus (Awam)DASAR AWAM
133KPA0029International Course: Evaluating Public Policy in Malaysia’s Perspective for the African Institute for Economic Development and Planning (IDEP) DASAR AWAM
134KPB0009Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB) Siri 1/2019PENGURUSAN (Projek)
135KPB0021AModul 1 Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB): Modul Formulasi Dan Pembentukan Projek Siri 1/2019PENGURUSAN (Projek)
136KPB0021BModul 2 Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB): Modul Perancangan Projek Siri 2/2019PENGURUSAN (Projek)
137KPB0021CModul 3 Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB): Modul Pelaksanaan Dan Pemantauan Projek Siri 1/2019PENGURUSAN (Projek)
138KPB0021DModul 4 Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB): Modul Penilaian Projek Dan Govenan Dalam Projek Siri 1/2019PENGURUSAN (Projek)
139KRA0004Kursus Asas Metodologi Penyelidikan KuantitatifPENYELIDIKAN
140KRA0005Kursus Asas Metodologi Penyelidikan KualitatifPENYELIDIKAN
141KXA0001Learning Needs AnalysisPEMBANGUNAN LATIHAN
142KXA0002Bengkel Train The TrainerPEMBANGUNAN LATIHAN
143KXA0006Kursus Persediaan Ijazah Lanjutan PhD dan Sarjana secara Penyelidikan (C)PENYELIDIKAN
144KXA0013Bengkel Group Synergizers (Khas untuk Jurulatih)PEMBANGUNAN LATIHAN
145KXA0020KURSUS PENGKAEDAHAN PENYELIDIKAN DAN ANALISIS DATA SAINS PENGURUSAN SIRI 2PENYELIDIKAN
146KXA0021Bengkel Strategic Organisational Development Analysis (SODA)PEMBANGUNAN LATIHAN
147KXA0022Trainer Masteries WorkshopPEMBANGUNAN LATIHAN
148KXB0014Bengkel Train The Trainer Untuk Pegawai INTANPEMBANGUNAN LATIHAN